Firemní akce

Tisk
4

Terasa na dvoře pro 40 lidí je optimálním místem pro fi remní akce spojené s grilováním selat, živáňských pečení, šašliků,..